^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

Інженерна графіка відноситься до дисциплін, які складають загальноінженерну
підготовку спеціалістів з вищою технічною освітою. Мета вивчення курсу
„Інженерна графіка” полягає у прищепленні студентам знань, умінь і навичок,
необхідних для викладання технічних думок за допомогою креслення в системах
комп’ютерного проектування, а також для розуміння принципу дії конструкції
за її кресленням.

У дистанційному курсі будуть розглянуті наступні теми:

КУРС ЛЕКЦІЙ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ
Основні поняття та історія розвитку дисципліни
Прямокутне проектування
Проектування точки
Класифікація прямих
Належність точки прямій
Сліди прямої
Натуральна величина відрізка
Відносне положення прямих
Способи зображення площини на кресленні
Класифікація площин
Належність прямих і точок до площини
Головні лінії площини
Взаємний перетин площин
Метод заміни площин проекцій
Перетворення площин загального положення в площину рівня
Аксонометричні проекції
Класифікація кривих ліній
Класифікація поверхонь
Побудова проекцій точок, що належать поверхні
Перетин поверхонь з проектуючою площиною
Метод січних площин
Перетин багатогранників із поверхнями обертання
Взаємний перетин поверхонь обертання
Розрізи та перерізи
Класифікація отворів
Класифікація різьби
Зображення та позначення різьби на кресленні
Вимоги до креслень та ескізів
Вимоги до робочого креслення деталі
Виконання та читання складальних креслень
Основні конструктивні елементи будівлі
Вимоги до будівельних креслень
Зображення на кресленні елементів будівлі
Виконання планів поверхів
Виконання фасадів
Виконання розрізів будівлі
Виконання генпланів
Класифікація САПР
Пакет AutoCAD як універсальна графічна система
ArchiCAD як основа комплексного проектування

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З AUTOCADЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З AUTOCAD
Загальні відомості
Системи координат
Властивості примітивів
Управління екраном
Побудова об'єктів
Команди оформлення креслень
Редагування креслень
Простір і компоновка креслення
Формування трьохвимірних об'єктів
Редагування в трьохвимірному просторі
Візуалізація трьохвимірних моделей
Робота з посиланнями
Перелік команд

Методичні рекомендації до лабораторних занять
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної графічної роботи

ВІДЕО-УРОКИ З AUTOCAD 2007
ВІДЕО-УРОКИ З AUTOCAD 2009


Вартість дистанційного курсу:

2068 грн. (індивідуальне навчання)