^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

1 червня 2016р. на базі системи дистанційного навчання КНТЕУ відбувся електронний екзамен для студентів 2 курсу 7 групи ФОАІС  з дисципліни «Операційні системи". Викладач  к.т.н.,  доцент кафедри програмної інженерії  та інформаційних систем Харченко О.А.

Неодмінним елементом екзамену з будь-якої дисципліни є тестування – швидкий та найефективніший для екзаменування та перевірки спосіб оцінювання знань студентів.

В дистанційному курсі «Операційні системи» створені елементи курсу Тести:

  • Операційні системи (самопідготовка);
  • Операційні системи (екзамен, залік).

 

Тест для самопідготовки складається з 188 питань типу множинного вибору (тобто складається із завдання й переліку ймовірних відповідей) з однією правильною відповіддю.Це найпростіший тип тесту для складання та розмітки. Кількість спроб та час проходження необмежені; порядок питань випадковий; задане стандартне оцінювання в системі ECTS. Після відправки вибраної відповіді система вказує, чи правильний вибір був зроблений: (Натисніть на малюнок для збільшення). Тестуватися можна дистанційно off-line.
 

 

Заліковий тест створюється підсистемою тестування Moodle шляхом випадкового вибору 80-ти питань з Тесту для самопідготовки, і таким чином охоплює матеріал всього курсу. Час екзаменування – 1 година, кількість спроб -1. Такі обмеження забезпечують якісну перевірку знань, які були засвоєні при проходженні Тесту для самопідготовки. Заліковий тест проводиться on-line в присутності викладача. Оцінка за тест з’являється одразу після завершення тесту. Оцінка за екзамен є накопичуваною, тому максимальна оцінка за Тест-екзамен - 40 балів. (Натисніть на малюнок для збільшення). Результати тестування викладач може роздрукувати в документах Word та Excel.
 

Методичні рекомендації по розмітці, завантаженню тестових питань та створенню тестів різних типів знаходяться на Головній сторінці  системи дистанційного навчання КНТЕУ в розділі «Методичні рекомендації» - «Створення тестових питань в  Moodle».