^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

В процесі створення нового дистанційного курсу постає задача розробки ефективних тестових завдань для таких видів тестування:

  • Навчальне тестування (Навчальний режим, встановлюється в установках тесту. Кількість спроб необмежена, оцінка викладачем не враховується. Можливість бачити правильні відповіді) - є різновидом самостійної роботи студентів, як засіб самоконтролю засвоєння теоретичних знань. Тести завершують кожну тему навчальної програми курсу;
  • Екзаменаційне тестування (режим Екзамен, одна спроба). Тест формується шляхом випадкового відбору встановленої кількості питань із тестів для самопідготовки.

На кафедрі програмної інженерії та інформаційних систем восени 2016р. був розроблений дистанційний курс «Конструювання програмного забезпечення» (автори: Сидорчук В.Є., к.т.н., ст..викл.;  Зайцев Є.О., к.т.н.,асистент), який є навчально-методичним забезпеченням однойменної дисципліни для вивчення в очно/дистанційній формах:

 

Теоретичний матеріал курсу складають 11 тем (лекцій в HTML-форматі), які викладені в названому курсі в системі дистанційного навчання КНТЕУ Moodle. В процесі апробації курсу для студентів 3 курсу 7, 8 груп ФОАІС була використана технологія спільного (викладача та студентів) створення тестових питань. Викладач запропонував студентам в якості самостійної роботи по вивченню чергової лекції створювати тестові завдання різних видів на оцінку.

Викладач ознайомив студентів із методичними вказівками щодо створення тестових питань. Тестова система Moodle дозволяє створювати тестові завдання таких основних видів:

  • Завдання закритого типу з  вибором одного або декількох правильних відповідей із списку запропонованих;
  • Завдання на встановлення відповідності між елементами двох запропонованих множин;
  • Завдання на встановлення правильної послідовності: необхідно вказати порядок перерахованих дій або процесів;
  • Завдання відкритої  форми («Коротка відповідь»), яке передбачає введення в якості відповіді одного або декількох чисел, слів або формул.

Рекомендується формулювати тестове ствердження коротким (не більш 10 слів), лаконічним, вільним від двозначності та логічно правильним.

Викладачем було наголошено, що від якісно складених тестів до кожної теми залежить екзаменаційний тест, і, зрештою, екзаменаційна оцінка. Студенти намагалися добре та вчасно виконати завдання, усвідомлюючи відповідальність. Розроблені тестові питання студенти надсилали викладачу на електронну пошту для рецензування. З одержаного банку питань викладач формував тест до поточної теми та розміщував у дистанційному курсі для навчального тестування з даної теми. З тематичних тестів був сформований екзаменаційний тест, який був використаний в якості залікового:

 

В процесі спільного створення тестів до тем дистанційного курсу визначилися переваги такої технології.

Чи полегшує свою роботу викладач – це спірне питання. Скоріше навпаки. Але така методика корисна і для студентів, і для викладача. В процесі роботи над тестами в формі діалогу викладач бачить участь, активність студента, оцінює роботу комплексно. Студенти включаються в активне засвоєння навчального матеріалу та створення нових елементів дистанційного курсу, таких як тест.Студенти вчаться правильно формулювати питання,  узагальнювати та аналізувати інформацію. Складання тестів структурує та систематизує знання. Взагалі студентам цікаво розроблювати практичні завдання для самих себе.

Необхідно зауважити, що для ефективного  засвоєння та  складання тестів навчальний матеріал повинен бути  достатньо формалізований. В процесі апробації дистанційного курсу виникає необхідність до-редагування, доповнення, вдосконалення змісту лекцій (тем). За допомогою лабораторії дистанційного навчання (ЛДН) викладачі швидко засвоїли технології редагування Web-сторінок засобами програми Dreamweaver, а також технологію розмітки тестів для розміщення в Moodle, що дає змогу самостійно підтримувати свій дистанційний курс.

Шановні викладачі! Діліться своїми напрацюваннями в системі дистанційного навчання КНТЕУ Moodle!