^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

Шановні викладачі! На Головній сторінці системи дистанційного навчання КНТЕУ до Вашої уваги представлений список всіх діючих дистанційних курсів з дисциплін, відсортованих по факультетах та кафедрах. Дистанційні курси або їх елементи можна ефективно використовувати і в заочному навчанні, і в якості підтримки очних занять.

Пріоритетним напрямком навчально-методичної роботи викладачів КНТЕУ є розробка власних дистанційних курсів та впровадження їх у навчальний процес. В КНТЕУ діє "Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею". Робота в системі дистанційного навчання Moodle підвищує кваліфікацію викладачів. Створюючи свій курс, викладач ретельно систематизує навчально-методичні матеріали та намагається викласти їх у відповідному сучасним вимогам вигляді. В дистанційній системі КНТЕУ авторське право захищене неможливістю копіювання вмісту веб-сторінок з екрану. Для збереження контенту База даних Moodle автоматично створює резервну копію курсу (zip-архів).

Жодний дистанційний курс не може бути статичним, він має бути «живим», постійно розширюватись та доповнюватись новими матеріалами. На сьогодні практично кожний викладач стикається з проблемою створення, оновлення та удосконалення навчально-методичного змісту свого курсу, використовуючи можливості Moodle та різноманітного програмного забезпечення.

Уніфіковані вимоги щодо структури дистанційного курсу з дисципліни, до змісту та оформлення його компонентів, методичні та програмно-технічні умови його застосування викладені у виданні КНТЕУ «СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КНТЕУ. Методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів».

Лабораторія дистанційного навчання надає методичну та консультаційну підтримку викладачам по розробці курсів та впровадженню їх у навчальний процес. Корисні навчальні матеріали та необхідні програми представлені у розділі «Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів», який теж постійно вдосконалюється.

Викладачі КНТЕУ можуть самостійно освоїти наступні навчальні курси, створені в лабораторії дистанційного навчання, та отримати консультації у авторів-розробників:

«Розробка дистанційного курсу в середовищі Macromedia Dreamweaver»

Курс розглядає технологію створення сайту дистанційного курсу у потужному візуальному WYSIWYG (від англ. What You See Is What You Get)-редакторі, який позбавляє користувача від необхідності вивчати HTML і набирати текст розмітки сторінки вручну. У вікні такого редактора Web-сторінка виглядає майже так само, як і в браузері. Електронний підручник (створений саме в Macromedia Dreamweaver), та навчальні відеоролики (створені в Adobe Сaptivate) допоможуть розробляти веб-сторінки професійно і легко.

«Створення дистанційних курсів за допомогою Articulate Storyline»

Курс пропонує розробникам дистанційних курсів практично необмежені можливості підготовки складних інтерактивних сценаріїв у презентаціях і курсах для електронного навчання без застосування програмування. Articulate Storyline має простий зручний інтерфейс та інтуїтивно зрозумілі функції.

«Створення дистанційних курсів в Adobe Сaptivate»

Якщо Ви викладаєте компьютерні дисципліни, Вам буде зручно використовувати створені власноруч коротенькі відеоролики про технології роботи в тій чи іншій програмі, або інтерактивну мультимедійну презентацію та рекламні ролики-демонстрації, вивчивши можливості програми Adobe Сaptivate. В курсі представлені приклади відеорликів, створених викладачами КНТЕУ.

«Методика створення дистанційного курсу в Moodle (з використанням прикладів)»

Система дистанційного навчання Moodle має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, але робота в системі потребує деяких навичок. В курсі «Методика створення дистанційного курсу в Moodle (з використанням прикладів)» (скорочено «Методика») приділена увага структурі, інструментам редагування, а також найбільш важливим і корисним ресурсам та елементам типового дистанційного курсу (Натисніть для збльшення):

Вигляд типового дистанційного курсу

Основний зміст курсу розбито на структурні модулі:

 • нульовий модуль, що складається із загальних для всього курсу елементів,
 • тематичні модулі.

Модулі займають центральне місце в просторі курсу. В них розміщуються основні ресурси курсу і елементи курсу (як засоби комунікації зі студентами).

Нульовий модуль зазвичай містить форуми, чати курсу, загальні описи, що стосуються всього курсу в цілому, програму та робочу програму, список використаних джерел, словники термінів, документи з довідниками, заліковий, або екзаменаційний тест.

Тематичний модуль типового навчального курсу може містити наступні ресурси та елементи, об'єднані однією темою:

 • короткий опис: дата початку та закінчення, тема, терміни виконання завдань;
 • Книга (електронний підручник з інформацією даного модулю) або Веб-сторінки з лекціями;
 • Веб-сторінки або посилання на файли з електронним навчально-методичним забезпеченням;
 • Завдання (реферат, контрольна робота);
 • Тематичний тест для самопідготовки.

Весь матеріал курсу умовно ділиться на дві групи:

РЕСУРСИ КУРСУ (пасивні)

- використовуються для інформаційного наповнення курсу. Це статичні навчальні матеріали, які не мають інтерактивних елементів. Наприклад:

 • Веб-сторінка,
 • Книга,
 • Посилання на файл (файли різних форматів містять документи, зображення, аудіо і відео-файли і т.ін, завантажені на сервер),
 • Посилання на каталог (з файлами на сервері),
 • Посилання на ресурси Інтернет і т.ін.

В «Методиці» продемонстровано, як розробити найпростішу Веб-сторінку з таблицею, графікою та відео засобами вбудованого візуального редактора Richtext системи Moodle. В редакторі Richtext також можна відформатувати глави електронного підручника, створеного за допомогою ресурсу Книга.

ЕЛЕМЕНТИ КУРСУ (Діяльні, Актівіті, Інтерактивні)

- це інтерактивний практичний матеріал, в роботі з яким відбувається взаємодія зі слухачем. Інтерактивність полягає в тому, що система надає засоби для різноманітних форм взаємодії викладача та слухачів. В «Методиці» розкрито зміст та технологію використання деяких елементів курсу:

 • Лекція з елементами діяльності (Урок, Заняття, Інтерактивна лекція)

– новий незвичний елемент для проведення заняття, що представляє навчальний матеріал у цікавій та гнучкій формі. За допомогою цього елементу можна реалізувати процес програмованого навчання. Заняття налаштоване таким чином, що дозволяє автоматично переводити слухача з однієї лекції на іншу в залежності від ступеня засвоєння ним матеріалу. Заняття складається з ряду вкладених лекцій, в кінці яких викладач призначає короткий тест за матеріалами прочитаної лекції. Доступ до наступної лекції можливий тільки після успішної відповіді. Таким чином, подача матеріалу у формі «Лекції з елементами діяльності» дозволяє ефективно реалізувати індивідуальну траєкторію слухача при вивченні матеріалу, полегшує йому багаторазове повторення.

Запрограмувати таку Лекцію (Заняття) доволі складно, але цікаво. В «Методиці» зібрані навчальні відеоролики та побудований приклад інтерактивної лекції. Для порівняння представлені лекції у вигляді посилання на файл (MS Word) та у вигляді Веб-сторінки.

 • Завдання

– ефективний інструмент роботи зі слухачами. Нагадує класичну контрольну роботу. Завдання - елемент курсу, який дозволяє викладачеві поставити завдання, що вимагає від слухачів підготувати відповідь у вигляді текста або файла чи декількох файлів у будь-якому форматі, і завантажити його на сервер СДН, а не на електронну пошту викладача. В «Методиці» наведений приклад завдання – реферат.

 • Тест

– найефективніший спосіб перевірки того, як матеріали курсу засвоєні слухачами. Тест – невід'ємний елемент курсу. Тестова система Moodle дозволяє створювати тестові завдання таких основних видів:

 1. Завдання закритого типу з  вибором одного або декількох правильних відповідей із списку запропонованих;
 2. Завдання на встановлення відповідності між елементами двох запропонованих множин;
 3. Завдання на встановлення правильної послідовності: необхідно вказати порядок перерахованих дій або процесів;
 4. Завдання відкритої  форми («Коротка відповідь»), яке передбачає введення в якості відповіді одного або декількох чисел, слів або формул.

В курсі можна встановити такі види тестів:

 1. Тематичний тест для самопідготовки, охоплює матеріал модуля в цілому; пропонується слухачу виконати наприкінці кожного навчального модуля. Є різновидом самостійної роботи студентів, як засіб самоконтролю засвоєння теоретичних знань. Навчальний режим встановлюється в установках тесту. Кількість спроб необмежена, оцінка викладачем не враховується. Можливість бачити правильні відповіді;
 2. Заліковий, або Екзаменаційний тест створюється підсистемою тестування Moodle шляхом випадкового вибору заданої кількості питань з Тематичних тестів для самопідготовки та охоплює матеріал всього курсу. Режим Екзамен, одна спроба, Обмеження за часом. Виконується у присутності викладача.

Розроблений окремий курс «Створення тестів в Moodle», який містить відео інструкції, а також покрокову Web-інструкцію з ілюстраціями, як розмітити тестові питання, імпортувати їх в Банк питань Moodle, сформувати тест, встановити його в курсі та працювати з ним.

Нещодавно курс «Методика створення дистанційного курсу в Moodle (з використанням прикладів)» був доповнений інформацією про можливість проведення

 • Вебінарів (он-лайн-семінари, веб-конференції) на базі лабораторії дистанційного навчання.

Широкі мультимедійні можливості курсу відкриває можливість підключення плеєрів

 • FLV, SWF, Media Players для завантаження відеоматеріалів різних форматів. З'явилися інструкції по використанню хмарних технологій для збереження та редагування даних, а також сучасних комп'ютерних та інтернет-технологій по обробці даних різних форматів для Web.

Шановні викладачі! Відкривайте для себе нові можливості, і за допомогою сучасних технологій підвищуйте рівень освіти.

На сайті лабораторії дистанційного навчання КНТЕУ представлена корисна інформація щодо роботи в системі дистанційного навчання Moodle.