^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player
Назва тесту Викладач Кількість питань Дисципліна
Product placement Гамова І.О. 245 +
WEB-дизаин i WEB-програмування Шклярський С.М. 532 +
WEB-дизайн i WEB-програмування  Котенко Н.О. 122 +
Адміністративне право (ЗНО)   40 +
Аналiз господарськоi дiяльностi Барабаш Н.С., Комiрна О.В. 499 +
Аналiз програмного забезпечення Зайцев Є.О. 59 +
Антикризове управління підприємством. Діагностика потенціалу виживання підприємства(T2.4) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Контроль за виконанням антикризової програми підприємства(T3.3) Лановська Г.І. 30 +
Антикризове управління підприємством. Концептуальні положення діагностики кризового стану підприємства(T2.1) Лановська Г.І. 20 +
Антикризове управління підприємством. Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства(T2.2) Лановська Г.І. 30 +
Антикризове управління підприємством. Сутність та методологічні засади антикризового управління підприємством(T1.2) Лановська Г.І. 29 +
Антикризове управління підприємством. Сутність та методологія дослідження кризових явищ в діяльності підприємства(T1.1) Лановська Г.І. 40 +
Антикризове управління підприємством. Теоретичні основи формування антикризової програми підприємства(T3.1) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Теорія та методологія діагностики наслідків виникнення ситуації банкрутства(T2.3) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Фінансово-економічні аспекти підготовки та проведення окремих антикризових заходів підприємства(T3.2) Лановська Г.І. 25 +
Архітетектура комп'ютера   161 +
Аудит Заремба О.О., Романенко О.А. 499 +
Бази даних Демідов П.Г. 147 +
Безпека програм та даних  Столярчук I.О. Палагута К.О. 50 +
Бізнес-планування   500 +
Білково-вуглеводна молочна сировина   30  
Бренд менеджмент Чікусова М.Ю. 198 +
Бренд-менеджмент Чимусова М.Ю. 200 +
Будівельні товари   60  
Бухгалтерський облік Сопко О.В. , Кузуб М.В., Августова О.О. 197 +
Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах Костюченко В.М., Мошковська О.А. 100 +
Бухгалтерський облік в торгівлі Шаповалова А.П. 98 +
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності Задніпровський О.Г. 99 +
Гiгieна та санiтарiя Вeжлiвцева С.П. 139 +
Державний фiнансовий контроль органiзацiй та установ Мiняйло В.П., Нежива М.О. 499 +
Дизайн в рекламі Алданькова Г.В. 200 +
Дискретнi структури  Палагута К.О. 50 +
Ділові Переговори Бучацька І.О. 101 +
Дослідження операцій Роскладка А.А 500 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Вивчення та прогнозування кон'юнктури ринку споживчих товарів та послуг (T5) Богославець Г.М. 24 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Інфраструктура споживчого ринку та її розвиток (T6) Богославець Г.М. 41 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Методологічні основи дослідження та регулювання споживчого ринку (T2) Богославець Г.М. 28 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Теоретичні засади функціонування ринку товарів та послуг (T1) Богославець Г.М. 34 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Управління формуванням пропозиції на споживчому ринку (T4) Богославець Г.М. 24 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Формування попиту на споживчі товари та послуги (T3) Богославець Г.М. 30 +
Економiка торгiвлi  Новiкова Н.М. 150 +
Економiчний аналiз Гоцуляк В.Д., Пилипчук_Н.М. 499 +
Економiчний аналiз Гоцуляк В.Д., Пилипчук Н.М. 269 +
Економіка підприємства   193 +
Економіка підприємства Адрєєва В.Г., ст.викл. Блаженко С.Л 266 +
Економіка підприємства торгівлі   794 +
Економіка праці і соціально трудові відносини   224 +
Економіка та фінанси підприємства. Виробнича потужність підприємства(T5) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Виробнича програма підприємства(T4) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Доходи та цінова політика підприємства(T11) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Ефективність  діяльності та методичні засади її оцінки(T13) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Капітал та фінансові ресурси підприємства(T9) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Конкурентоспроможність підприємства(T15) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Майнові ресурси (активи) підприємства(T8) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Підприємство в соціально-орієнтовній ринковій економіці(T1) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Планування діяльності підприємства(T2) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції(T10) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Продукція підприємства(T3) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Ресурсний потенціал підприємства(T6) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств  в процесі розвитку(T16) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Трудові ресурси підприємства(T7) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства(T12) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки(T14) Лаптєва В.В. 20 +
Економічна безпека підприємства. Організація управління економічною безпекою на підприємстві (T3) Зубко Т.Л. 27 +
Економічна безпека підприємства. Система управління економічною безпекою підприємства (T2) Зубко Т.Л. 23 +
Економічна безпека підприємства. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємства (T9) Зубко Т.Л. 22 +
Економічна безпека підприємства. Теоретичні основи економічної безпеки підприємства (T1) Зубко Т.Л. 36 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою інвестиційної діяльності (T6) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою інноваційної діяльності підприємства (T8) Зубко Т.Л. 7 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою операційної діяльності підприємства (T4) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою фінансової діяльності (T5) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління кадровою складовою економічної безпеки підприємства (T7) Зубко Т.Л. 21 +
Економічна кібернетика Мороз І.О. 500 +
Економічня теорія Хрустальова В.В. 263 +
Експертиза вина   72  
Експертиза горілки   36  
Експертиза коньяків    46  
Експертиза лікеро-горілчаних виробів   58  
Експертиза спирту   40  
Звітність підприємств Кузьменко О.П. 102 +
Інвестиційне право   152 +
Інвестиційний менеджмент Вавдійчик І.М. 81 +
Інформацiйнi системи і технологii фiнансового контролю Несходовский I.С., Копотieнко Т.Ю. 100 +
Інформаційна безпека Кулаженко В.В. 500 +
Інформаційні системи і технології в обліку Зябченкова Г.В. 139 +
Кисломолочні продукти   39  
Комерційне право   151 +
Лізинговий бізнес Рибак Р.І. 99 +
Логістика Зіміна А.І. 389 +
Людино-машинна взаeмодiя Жирова Т.О. 94 +
Макроекономіка   233 +
Маркетинг Лабурцева О.І. 250 +
Маркетинг Яцишина Л.К. 244  
Маркетинг послуг Данілова Л.Л. 245 +
Маркетингова товарна політика Ткаченко Н.Б. 250 +
Маркетинговий менеджмент   147 +
Маркетингові дослідження Мельникович О.М. 249 +
Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках з громадськістю   179 +
Маркетингові дослідження для магістрів Яцишина Л.К. 197 +
Маркетингові комунікації Бучацька І.О. 248 +
Масові комунікації Юшко В.В. 199 +
Медіапланування Юсупова О. В. 236 +
Медіація Головачова А.С. 127 +
Менеджмент Сичова Н.В. 248 +
Міжнародне економічне право   152 +
Міжнародне приватне право   142 +
Міжнародний маркетинг Кудирко Л.П. 248 +
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці Аванесова І.А. 229 +
Мікроекономіка Ожелевська Т. 364  
Моделювання економічних процесів Іванова О.М. 499 +
Моделювання економічної динаміки (ч.1) Гамалій В.Ф 142 +
Моделювання економічної динаміки (ч.2) Гамалій В.Ф 142 +
Моделювання та аналіз програмного забезпечення   121 +
Об'єктно-орієнтоване програмування Чернякін В.П. 148 +
Облік і звітність в оподаткуванні Уманців Г.В. 154 +
Облік на підприємствах малого бізнесу Ромашко О.М. 50 +
Операцiйний менеджмент Білявська Ю.В. 248 +
Операційні системи Харченко О.А. 190 +
Органiзацiя компютерних мереж  Шестак Я.I. 50 +
Организація роботи рекламного та ПР агетнства Мельникович О.М.  199  
Організаційна поведінка   100 +
Організація торгівлі Григоренко Т.М. 245 +
Основи журналістики  Федоришина І.Л. 95 +
Основи редагування Голік О.В. 150  
Основи реклами Чуб І.В.,Гамова І.О. 248 +
Основи товарознавства непродовольчих товарів Марчук Н.Б. 122 +
Основи товарознавства продовольчих товарів Дончевська Р.С. 101 +
Планування діяльності підприємства   196 +
Поведінка споживачів Федоришина І.Л. 236 +
Податкове право Сударенко О.В. 51 +
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності   150 +
Прес служби Юшко В.В.  100 +
Програмування Інтернет   149 +
Продакт плейсмент Гамова І.О 245 +
Проектний аналіз    354 +
Промисловий маркетинг Корж М.В. 248 +
Професiйна практика програмноiї iнженерiiї Зайцев E.О. 49 +
Прямий маркетинг Гурджиян К.В. 242 +
Реклама в системі маркетингу Чикусова М.Ю. 246 +
Реклама в торгівлі  Дубовик Т.В. 144 +
Ризики в маркетингу   150 +
Ризикологiя Гамалій В.Ф 178 +
Самоменеджмент Волобуев М.І. 310 +
Системний аналіз Рзаєва С.Л. 100 +
Стратегічний маркетинг   155 +
Теоретичні основи товарознавства   100  
Теорія зв’язків з громадськістю Дубовик Т.В.  198 +
Технологiя Java Цензура М.О. 50  
Технологія розробки та тестування програмного забезпечення Чернякін В.П. 197 +
Товарознавство непрод.товарiв Марчук Н.Б. 122  
Товарознавство непродовольчих товарів Марчук Н.Б. 122 +
Товарознавство продовольчих товарів Дончевська Р.С. 101 +
Товарознавство. Електро товари Андрієвська Л.В. 75  
Товарознавство. Культурні цінності Андрієвська Л.В. 29 +
Товарознавство. Меблі Золотарьова О.Г. 55  
Товарознавство. Метало господарчі товари Сім'ячко О.І. 108  
Товарознавство. Парфумерно-косметичнi товари   41  
Товарознавство. Силікатні товари Сім'ячко О.І. 241  
Товарознавство. Текстиль   100  
Товарознавство. Товари з пластмаси   63  
Товарознавство. Харчовi продукти. Зерноборошнянi товари. Голуб Б.О. 169 +
Товарознавство. Харчовi продукти. Мяснi товари. Павлюченко Ю.П. 168 +
Товарознавство. Харчовi продукти. Рибнi товари. Сидоренко О.В. 166  
Товарознавство. Харчовi продукти. Харчові жири. Вєжлівцева С.П 169 +
Товарознавство. Харчові продукти. Кондитерські товари Бондаренко Є.В. 130  
Товарознавство. Хімічні товари   58  
Товарознавство. Ювелірні вироби   103  
Торговельна логісьтка   65  
Управління інноваціями Підкамінний І.М, Федулова Л.І. 299 +
Управління фінансами підприємств і об'єднань Ситник Г.В. 209 +
Управлінський облік Прокопова О.М., Кияшко О.М., Головіна Д.В. 246 +
Фiнансове право Сударенко О.В. 235  
Філологія. Частина 1 Ювковецька Ю. О. 1520  
Філологія. Частина 2 Ювковецька Ю. О. 1228  
Філологія. Частина 3 Ювковецька Ю. О. 1227  
Фінансовий менеджмент Блакита Г.В. Адаменко В.В. 235 +
Фінансовий облік Бєлоус Н.Д., Ігнатенко Т.В., Ніколенко Н.В. 452 +
Фінансові послуги Аванесова І.А. 302 +
Фірмовий стиль Файвішенко Д.С. 246 +
Хімічний склад, харчова цінність молока та вершків   100  
Цивільне право Головачова А. С. 492 +
Ціноутворення в системі маркетингу Данілова Л.Л. 274 +
Ціноутворення. Методи ринкового ціноутворення (T4) Стояненко І.В. 23 +
Ціноутворення. Склад та структура ціни, особливості її формування (T2) Стояненко І.В. 46 +
Ціноутворення. Ціна як соціально-економічна категорія (T1) Стояненко І.В. 35 +
Ціноутворення. Цінова політика підприємства та порядок її  формування (T6) Стояненко І.В. 64 +
Ціноутворення. Цінова стратегія підприємства (T5) Стояненко І.В. 31 +
Ціноутворення. Ціноутворення в сфері обігу споживчих товарів (T7) Стояненко І.В. 29 +
Ціноутворення. Ціноутворення як складова економічного управління. Державне регулювання цін (T3) Стояненко І.В. 28 +
Ціноутворення. Ціноутворення в сфері послуг (T8) Стояненко І.В. 30 +