^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

З ініціативи кафедри обліку та оподаткування і кафедри фінансового аналізу та аудиту 19 квітня 2018 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся Всеукраїнський круглий стіл "Облік, аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції".

Метою наукової дискусії було обговорення новітніх тенденцій, проблематики та перспектив розвитку вітчизняної системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції.

Засідання круглого столу відкрила перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Н. В. Притульська. З вітальним словом до учасників звернулися завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, доктор економічних наук, доцент К. О. Назарова та завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, доцент О. В. Фоміна.

З доповідями на засіданні круглого столу виступили провідні вчені, викладачі закладів вищої освіти України та фахівці-практики:
    В. Г. Легка (виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, м. Київ),
    В. П. Бондар (управляючий партнер аудиторської компанії «HLB Ukraine», член АПУ, м. Київ),
    М. М. Бенько, С. Я. Король, В. М. Костюченко (Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ),
    Н. М. Малюга (Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ),
    Ю. С. Погорєлов (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава),
    Т. В. Бочуля (Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків),
    В. М. Краєвський, В. О. Осмятченко (Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь),
    О. І. Малишкін (Київський державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ),
    К. В. Безверхий, Н. А. Остап’юк (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ),
    Г. П. Олексієнко (Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, м. Київ),
    С. О. Кузнецова  (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків).

Активну участь в обговоренні актуальних питань розвитку обліку, аудиту, оподаткування та професійної підготовки фахівців взяли 59 представників закладів вищої освіти.
Почесним гостем наукового заходу була вчена-викладач з Вроцлавського економічного університету Joanna Koczar (Польша).
До роботи круглого столу також долучились практикуючі фахівці ІТ-компаній – М. Я. Галелюк (керівник компанії «MASTER ГЛОБАЛ», керівник програми «MASTER: Бухгалтерія») та І. А. Столярчук (канд. фіз.-мат. наук, керівник Центру сертифікованого навчання ТОВ «ПРОКОМ»).

За результатами роботи круглого столу учасниками було сформовано пропозиції:
- направити Міністерству фінансів України пропозиції щодо запровадження методики обліку та оподаткування операцій із криптовалютами;
- на наступних засіданнях круглого столу винести на обговорення більш вузькі теми, наприклад, застосування інформаційних систем та технологій в освітньому процесі; інтегроване звітування в сталому розвитку корпорацій тощо;
- залучати до обговорення актуальних проблем обліку, оподаткування, аналізу та аудиту більше представників із практики;
- продовжити започатковану новацію оприлюднення результатів спільного наукового дослідження професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти ЗВО.

 

Подивитися матеріали круглого столу   »»  "Облік, аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції"   ( Гостьовий доступ )