^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

Київський національний торговельно-економічний університет

Українське товариство товарознавців і технологів

Спілка рекламістів України

Спілка підприємців Київщини

Журнал «Логістика: проблеми та рішення»

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»,

яка відбудеться 23 травня 2018 року

в Київському національному торговельно-економічному університеті

 

Тематичні напрями конференції

¤  Торговельне підприємництво та логістика: стратегії та технології

       проблеми розвитку торговельного підприємництва; регулювання взаємовідносин виробників, торговельних мереж та  споживачів; удосконалення структурно-територіальної організації торгівлі; проблеми проектування та розміщення торговельних об’єктів; удосконалення логістичних систем на ринку споживчих товарів; інтегровані стандарти торговельної діяльності; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних торговельних мереж тощо.

¤  Маркетингова інноваційна діяльність підприємств торгівлі

стратегічні напрями розвитку маркетингової діяльності підприємств; напрями проведення маркетингових досліджень; інноваційні засоби маркетингових комунікацій підприємств; рекламна діяльність підприємств торгівлі; цифрові технології в маркетинговій діяльності; програми формування лояльності споживачів; бренд-менеджмент та бренд-комунікації підприємств торгівлі; товарна інноваційна політика підприємств тощо.

¤  Захист прав споживачів

       кращі європейські консумерські практики; механізми взаємодії держави, громадських організацій та бізнесу у сфері захисту прав споживачів;соціальна відповідальність бізнесу; незалежні споживчі експертизи, порівняльні тестування товарів і послуг, «споживчий кошик» тощо.

¤  Наукове та практичне товарознавство: дослідження та інновації

       розвиток категоріального апарату товарознавства; удосконалення класифікації товарів;інновації в науковому та практичному товарознавстві; розвиток діяльності з ідентифікації; продукти функціонального призначення; пакувальні матеріали тощо.

¤  Митне регулювання в Україні

       розвиток державної митної справи в Україні; митний контроль та митне оформлення товарів; митно-тарифне та нетарифне регулювання; товарознавча та митна експертиза; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил тощо.

¤  Управління безпечністю та якістю товарів і послуг

       гармонізація міжнародних та вітчизняних вимог у галузі управління безпечністю та якістю товарів; запровадження міжнародних стандартів в практичну діяльність вітчизняних підприємств; система простежуваності товарів тощо.

¤  Торговельна освіта – європейський вимір

кваліфікований персонал як основа європейських стандартів торговельної діяльності;  модель підготовки конкурентоздатного фахівця з товарознавства та торговельного підприємництва; європейські практики співпраці бізнесу і науковців.

 

 

Матеріали можливо подивитися за адресою http://ldn.knteu.kiev.ua/course/view.php?id=1184

Або:   ldn.knteu.kiev.ua → Конференції КНТЕУ → Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії,технології та інновації (23 травня 2018 року)

( Для входу використати логін з паролем або "Зайти гостем")