^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

У сучасних умовах ефективне управління є цінним ресурсом організації, разом з фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами. Отже, підвищення ефективності управління стає одним з напрямів вдосконалення діяльності підприємства в цілому. Найбільш очевидним способом підвищення ефективності процесу управління є автоматизація.

  Переважна більшість менеджерів, які користуються Microsoft Project, використовує його для планування невеликих завдань. За оцінками, половина користувачів планує проекти об'ємом до 50 робіт, і тільки від 10% до 20% - проекти, у яких більше 100 робіт. Проте, сучасні версії Microsoft Project цілком придатні для використання управління і великих проектів. На думку західних експертів, Microsoft Project здатний робити розрахунок розкладів і управління складними проектами, розмір яких досягає як мінімум 10000 завдань. Він добре підходить для управління проектами, які охоплюють декілька відділів, і в яких ключовою вимогою є автоматична розробка графіків робіт, прогнозування ходу робіт і відстежування їх виконання.

  Серед переваг Microsoft Project також можна назвати вдосконалені засоби групової роботи, що дозволяють одному менеджерові одночасно управляти декількома проектами з великим числом учасників. На думку Gartner Group, Microsoft Project - кращий вибір для організацій, де використовується матрична схема управління, тобто проектні команди допускають взаємодію співробітників з різних департаментів.

  До недоліків системи можна віднести обмежені засоби управління бюджетом і відсутність засобів для управління рисками проекту. Для розширення функціональності системи розроблені додаткові модулі, доступні для безкоштовного завантаження через Internet. Крім того, існує web- сервіс Microsoft ProjectCentral.com, призначений для організації спільної роботи над проектами для груп, розподілених територіально. ProjectCentral.com надає членам робочої групи і усім зацікавленим особам веб-сторінки для роботи з інформацією проекту.