^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

WEB-ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Т.Е.Стратанович, М.О.Цензура
Київський національний торговельно-економічний університет

  Спільними зусиллями викладачів кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем і студентів КНТЕУ ведеться науково-практична робота по створенню та впровадженню в учбовий процес електронних засобів навчання, виконаних на основі Web-технологій. Доступ до мультимедійного навчально-методичного забезпечення лабораторних та самостійних робіт здійснюється через інформаційно-навчальний портал кафедри ЕК ІС.

  Зміст науково-практичної роботи: Розробка Web-публікації “Ефективна робота з Web-графікою” для навчально-методичної підтримки  дистанційного курсу “Основи Web-дизайну” у складі порталу кафедри ЕК ІС.
Актуальність - використання сучасних Інтернет- та Web-технологій під час навчання.  Актуальною є, також, вибрана тема даної науково-практичної розробки. Web-дизайн - це мистецтво, а комп’ютерна графіка – засіб його виразу. Тому доля графічних даних в професійній діяльності любого роду неухильно зростає. Отже, потрібні як засоби для роботи з зображеннями, так і спеціалісти, які вміють грамотно використовувати ці засоби. В представленій Web-публікації розглянуті основні поняття та теоретичні питання, що стосуються ефективного створення та обробки Web-графіки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-практична робота по розробці Web-публікації “Ефективна робота з Web-графікою” виконувалась відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри ЕК ІС, а саме: удосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу;  удосконалення методики викладання; підготовка наукових статей та доповідей на конференціях. З 2007 навчального року розроблена Web-публікація стала складовою навчально-методичного забезпечення  дисципліни “Основи Web-дизайну”, розміщеного на інформаційно-навчальному інтранет-порталі  кафедри ЕК ІС.

  Мета дослідження – підвищення  ефективності та якості навчання за рахунок розробки, впровадження та використання Інтернет- та Web-технологій та систем.

  Використана методика дослідження: аналіз та порівняльна характеристика відомих освітніх Web-ресурсів та Web-публікацій; методи проектування та розробки Web-сайтів.
Характеристика роботи. Для розробки Web-публікації був обраний візуальний редактор DreamWeaver MX. Даний проект містить 48 Web-сторінок, серед яких: “Використання Web-графіки”, “Векторний, Растровий спосіб кодувания графіки”, “GIF-формат”, “JPEG-формат”, “Обзор графічних редакторів”, “Тестові питання” та ін. Всі вони витримані в єдиному дизайнерському стилі, за принципом єдності: застосовувалися єдина колірна палітра, шрифти,  стиль оформлення та інше; абзацні відступи й інтервали. Визначення і ключові слова  виділені спеціальною рамкою або альтернативним кольором. В каскадній таблиці стилів  визначені стильові специфікації для абзаців, гіперпосилань, підписів, заголовків, що застосовуються для всіх сторінок сайту.
В розробці реалізована фреймова структура вікна. Лівий фрейм  використовується під навігаційну панель управління з переліком 14 основних тем сайту. Вони є гіперпосиланнями на відповідні Web-сторінки, які відображаються у правому фреймі. Зміст має ієрархічну дворівневу структуру. Меню, що динамічно розкривається та згортається, реалізовано за допомогою  JavaScript та відформатовано з використанням таблиць у фрейм-документі зі змістом. Це дозволяє одночасно змінити  вміст обох фреймів.

  В окремій папці з назвою Images в кореневій директорії сайту розміщені всі графічні елементи сайту (151) у різних форматах.

  Висновки. Таким чином, середовище DreamWeaver МХ забезпечує приємну та ефективну роботу зі створення та використання Web-сайтів у навчанні. Розроблені і  впроваджені в учбовий процес Web-публікації підтверджують необхідність їх використання при створенні дистанційних курсів.